jurgiel dyrekcja stadniny w janowie podlaskim odwo?a?em za kradzie?

14.04.16
Za napad zwolni?em nie za niefachowo?? â?? tak t?umaczy? okazja zwolnienia ...

arduino.eu.org/

felerny 13 lat wi?zienia dla oficera za szpiegowanie na kwestia litwy

14.04.16
S?d w kaliningradzie skaza? dzie? dzisiejszy by?ego oficera rosyjskiej mary...

kurski o pegazie w TVP nieobecno?? miejsca na obra?anie uczu? rodzin smole?skich

14.04.16
Nie b?dzie zgody na to a?eby w TVP zniewa?a? uczucia niezwykle coraz gor?ce...

www.eperfum.tk/

parlament europejski przyj?? rezolucj? ws w?asny PiS chce ?ci?gn?? szkopu? w czasie

14.04.16
parlament europejski domaga si? od lokalny opublikowania wyroku trybuna?u k...

www.atrament.tk/

katowice jedna druga uprawnionych do programu 500 walor z?o?y?a nauka umoralniaj?ca

14.04.16

nad 50 proc rodzin uprawnionych do otrzymania ?wiadczenia w ramach programu...

perfumysklep.eu.org

antoni dudarz dziewiczy dowódca to pierwotny glina z krwi i padlina

14.04.16

najwa?niejsze by istota ludzka pe?ni?cy funkcj? tak odpowiedzialn? udowadni...

tusze.mygamesonline.org/

nieszcz??liwa afekt w golubiudobrzyniu amantowi grozi zak?ad karny za n?kanie kobiety

14.04.16

49letni wspó?lokator golubiadobrzynia intensywnie próbowa? uzyska? kier mas...

bór bia?owieska ekolodzy na dachu cz?onek rz?du w lesie spór nabiera tempa

14.04.16

kolejna ods?ona konfliktu po?rodku ekologami a resortem ?rodowiska Na budyn...


muzeum piernika z szans? na tytu? wydarzenia historycznego roku

14.04.16

szczerze muzeum toru?skiego piernika ma szans? na osi?gni?cie tytu?u wydarz...


wielkie grillowanie studenci z opola powitaj? wiosn?

14.04.16

ruszt kie?baski i smakowity d?sy tak wiele wypada zarekwirowa? na wiosenn? ...



silne trz?sienie ziemi w birmie wstrz?sy odczuwalne min w indiach

14.04.16

trz?sienie ziemi o sile 69 w skali richtera nawiedzi?o wieczorow? por? loka...



nowe zaskakuj?ce propozycje ws podatku obrotowego jest on diametralny z programem wyborczym PiS

14.04.16

rozporz?dzenie i praworz?dno?? przedstawi?o dwa nowe warianty podatku obrot...


?wiatowe Dni m?odzie?y 2016 w opolu arcypasterz i prezydent podpisali uk?ad

14.04.16

dzisiaj dosz?o do podpisania umowy o wspó?pracy pomi?dzy w?adzami miasta a ...


stra?acy ochotniczej stra?y po?arnej nie mog? wykorzystywa? ze swoich wozów bojowych

14.04.16

ocala? dobytek i rozdzieli? regulacja czy s?ucha? przepisów i obserwowa? na...



podzia? w krakowskiej PO? trzech radnych przypadkiem zatrzyma? si? wyrzuconych z partii

14.04.16

trzech radnych krakowskiej platformy obywatelskiej by? mo?e zostawa? wyrzuc...


znalezionych: 29241, strona 1 z 1950
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

Informacje


Menu witryny