studia chce da? nauczk? studentk? za komentarze w sieci

12.04.16
sporo nieprzyjemno?ci kosztuj? studentk? z wydzia?u pedagogiki uniwersytetu...katowice studenci medycyny rywalizowali lecz?c symulatory

12.04.16
odebranie porodu czy pomocnik osobie z atakiem astmy która w dodatku jest z...odrza?ska sposób wodna w pe?ni ?eglowna w ci?gu czterech lat

12.04.16
zainwestowanie do 2030 r powy?ej 307 mld z? w odrza?sk? drog? wodn? i budow...


bielawa policjanci zatrzymali ginekologa podejrzanego o gwa?t swojej pacjentki

12.04.16
67letni ginekolog z bielawy jaki jak twierdzi milicja w toku rzekomego zabi...369 zanieczy?ci? dopalaczami w katowicach

12.04.16

W katowicach w ubieg?ym roku odnotowano 369 zabrudzi? dopalaczami i substan...


chowanie zmar?ego zyty gilowskiej by?a jak w?o?ci krajoznawczy kura domowa

12.04.16

W ?widniku odby?y si? uroczysto?ci pogrzebowe prof zyty gilowskiej W ostatn...


ropa do ko?ca roku b?dzie cz?stowa? si? ok 40 dol za bary?k?

12.04.16

ceny ropy od kilku tygodni rosn? teksa?ska ropa WTI kosztuje ju? w pewnej m...zefir i laguna wyp?ywaj? na odr?

12.04.16

Ju? 15 kwietnia rusz? pierwsze danie rejsy po odrze zainteresowani b?d? mog...


liberation pisze o nowym w?tku w ?ledztwie dot zamachów w brukseli

12.04.16

cela d?ihadystyczna która 22 marca przeprowadzi?a zamachy w brukseli z pocz...ekstraklasa odzyskany artyku? na nowo zabrany lechii gda?sk impreza chorzów w grupie mistrzowskiej

12.04.16

ca?kowicie to impreza chorzów a nie podbeskidzie bielskobia?a wyst?pi w gru...


23 muzu?manów chce prawa szariatu na wyspach To nacja w narodzie

12.04.16

brytyjscy muzu?manie staj? si? narodem w narodzie ostrzega wcze?niejszy pr...


gdynia rywalizuje z hamburgiem przyjmie najwi?ksze kontenerowce

12.04.16

rusza kolejna lokata w gdy?skim porcie ze wzgl?du niej ju? w krótkim czasie...


jaros?aw gowin na politechnice ?ód? wyrasta na lidera innowacji

12.04.16

pies z kulaw? nog? nie winien przes?dza? ?e pod smole?skiem dosz?o do zamac...


polskie firmy b?d? mog?y pos?u?y? si? z nowego po??czenia kolejowego do chin

12.04.16

drut kolejowa xiangyu express z prowincji hunan do europy z portem docelow...


prof K opolski UW kupiectwo to benzyna dla gospodarki opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych nie by? mo?e krzywdzi? jego rozwojowi

12.04.16

coraz w kwietniu ranga ma opisa? now? propozycj? podatku od sprzeda?y detal...znalezionych: 29241, strona 11 z 1950
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

Informacje


Menu witryny