najwa?niejsze wiedza dnia 11 kwietnia 2016 r

12.04.16
Z MSZ p?yn? informacje ?e poziom nie wyst?pi o zakres kadencji obecnych prz...


?mier? 33letniego polaka w holandii To by?o zabójstwo?

12.04.16
holenderska milicja prowadzi czyn w sprawie ?mierci 33letniego polaka Do tr...odbudowany kajak jana paw?a II relikwi? wolno go patrze? w warszawie

12.04.16
W muzeum sportu i turystyki w warszawie wolno obserwowa? t?ustego b?ka odb...


Ju? prawie ?e tysi?c nowych wiat na przystankach ruszy? zestaw kolejnych

12.04.16
powy?ej 700 nowych zadasze? jest ju? na przystankach autobusowych i o tyle ...


bia?ystok schizofrenik zmar? po interwencji policji wyniki sekcji zw?ok

12.04.16

filia zw?ok 34latka z bia?egostoku jaki zmar? dwa dni po policyjnej interwe...


?owcy skarbów na nielegalu â?? o?miu m??czyzn ma ju? zarzuty

12.04.16

Z wykrywaczem metalu biegali po polach i zgarniali ogó? co znale?li â?? zab...udzia? PiS zg?osi?a w?asny model rezolucji PE o sytuacji w polsce

12.04.16

porcja europejskich konserwatystów i reformatorów EKR do której nale?? euro...


kielce naucz? jak oszcz?dzi? si? nad wod?

12.04.16

nad 2 tysi?ce dzieci z regionu zostanie przeszkolonych z zachowania nad wod...


zmar?a 14miesi?czna maja z torunia

12.04.16

Nie uda?o si? uchroni? ?ycia Mai elwertowskiej z torunia pensjonarka która ...


pozna? wzbudzaj?cy w?tpliwo?ci eklezjasta odprawi msz? z okazji rocznicy chrztu nasz

12.04.16

arcybiskup juliusz paetz oskar?any o molestowanie kleryków b?dzie bra? porc...


metropolia chce 9 mln z? za bezumowne eksploatacja budynku z wykorzystaniem rosjan

12.04.16

poniek?d 9 mln z? ??da prezydent warszawy od federacji rosyjskiej za bezumo...schetyna przemowa prezesa kaczy?skiego to dyskurs agresji i szukania wroga

12.04.16

polacy którzy uwierzyli w szablonowy i bezpo?redni dyskurs debaty polityczn...W opolskich przedszkolach zabraknie prawie ?e 150 miejsc

12.04.16

biuro miasta zaprezentowa? szacunkowe dane dotycz?ce naboru do przedszkoli ...gda?sk most dla pieszych na o?owiank? za rok

12.04.16

siedem firm z?o?y?o oferty w przetargu na budow? k?adki pieszej na wysp? o...


Cud w legnicy zobacz zdj?cia ko?cio?a

12.04.16

O wydarzeniu które ma znamiona cudu eucharystycznego poinformowa? w niedzie...znalezionych: 29241, strona 12 z 1950
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>

Informacje


Menu witryny