uchwa?a PE na idea w?asny piri martwi? nas decyzje podj?te z wykorzystaniem nasz szczebel

14.04.16
â?? decyzje i ?rodki podj?te z wykorzystaniem nasz stopie? martwi? nas wszy...samorz?dom b?dzie ?atwiej komitet za projektem ustawy o finansowaniu WPR

14.04.16
samorz?dy coraz przedtem zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy b?d? mog?y ...j?zyk niemiecki fachowiec w?adimir putin ma tajne oddzia?y w niemczech

14.04.16
To straszny sen ka?dego rz?du wrogie si?y we w?asnym kraju sabota?y?ci prow...gniezno powitano obraz filmowy matki boskiej cz?stochowskiej

14.04.16
film matki bo?ej cz?stochowskiej powitano dzi? wieczór w gnie?nie bytowanie...opole lubelskie Z zemsty podpalili galeri? handlow? Ok 18 mln z? strat

14.04.16
milionowe kompensata i poniek?d 10 lat wi?zienia â?? takie konsekwencje mog...unicef apeluje o ochron? dla dzieci uchod?ców i migrantów w grecji

14.04.16
W ramach porozumienia unii europejskiej i turcji rozpocz?? si? proces powr...bronis?aw komorowski parlament europejski beszta krajowy ranga

14.04.16
parlament europejski wzywa w?asny poziom i beszta za praktyk? polityczn? kt...


justyna dobroszoracz reporterk? wyborczapl

14.04.16

by?a reporterka wiedza TVP 1 justyna dobroszoracz przygotowuje w tej chwili...


cz?onek rz?du john whittingdale ?rodki masowego przekazu nie mog?y stosowa? szanta? mnie skandalem obyczajowym

14.04.16

brytyjski cz?onek rz?du cz?onek rz?du do spraw kultury i mediów john whitti...rusza pora roku lublin 300 wydarze? czeka na 10 tys uczestników

14.04.16

Za 10 dni ruszy pi?ta wydanie sezonu lublin W tym roku uczestnicy b?d? mogl...W ole?nicy rusza tok nauczycielki ze szczodrego która zakleja?a dzieciom wargi ta?m?

14.04.16

Ju? dzie? jutrzejszy poprzednio s?dem rejonowym w ole?nicy ma zaskoczy? bie...bia?ystok pami?ta o ofiarach zbrodni katy?skiej

14.04.16

bia?ystok odda? podziw polakom zamordowanym w katyniu oficjalne obchody odb...


patent na bieg wynalazca z bia?egostoku uwie?czony w europie

14.04.16

do?wiadczenie profesora krzysztofa szyma?skiego z wydzia?u fizyki uniwersyt...


W warszawie rusza przegl?d wiosenny czas filmów

14.04.16

w przybli?eniu 70 produkcji z których powy?ej jedna druga zostanie pokazana...


?ama? wiemy co si? b?dzie haubica w multimedialnym parku fontann

14.04.16

To ju? szósta ods?ona pokazów w multimedialnym parku fontann na sto?ecznym ...


znalezionych: 29241, strona 3 z 1950
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

Informacje


Menu witryny