krystyna paw?owicz je?eli osobisto?? dzia?a przeciw interesom polskim to jest to niedochowanie wierno?ci

13.04.16
feta dzi?ki parlament europejski rezolucji ws lokalny przenikliwie skrytyko...


ko?cierzyna pi?ciolecie zmar?a w szpitalu trwa inkwizycja

13.04.16
pi?cioletnia dziewcz? trafi?a dwa dni temu do szpitala w ko?cierzynie Jej j...styropianowe literki promuj?ce ?DM b?d? odnowione

13.04.16
styropianowy tekst maj?cy awansowa? ?wiatowe Dni m?odzie?y zostanie odbudow...


Oni triumfowali w siatkarskiej lidze mistrzów krajoznawczy czeka na pierwsze danie wygrana

13.04.16
siatkarze zenitu kaza? b?d? chcieli po raz pozosta?y z o tyle o ile a czwar...jest nieznany dowodz?cy kluczowy policji Nie boj? si? wyzwa?

13.04.16
Po dwóch miesi?cach wakatu na stanowisku zosta? na ko?cu wyznaczony dziewic...


reedycja ksi??ki pt lech kaczy?ski miniony konferencja

13.04.16
Do sprzeda?y trafia lektura lech kaczy?ski zesz?y konferencja To reedycja p...


tarnowskie górska kraina poprzednio wizyt? ekspertów unesco

13.04.16
trwaj? przygotowania do wizyty eksperta z mi?dzynarodowej rady ochrony zaby...


katowice skrytobójca 55letniej kobiety aresztant

13.04.16
policjanci i prokuratorzy z katowic rozwi?zali zagadk? zabójstwa 55letniej ...


agata durajczyk w tej chwili b?dzie wi?cej nerwów

13.04.16
jeste?my niezwykle z?e bo mog?y?my t? rywalizacj? finalizowa? po dwóch mecz...zdarzenie nad ba?tykiem rosyjskie samoloty przelecia?y co? ko?o tego okr?tu USS donald cook

13.04.16
rosyjskie my?liwce dwa razy przelecia?y niebezpiecznie co? ko?o tego ameryk...dodatkowy konflikt na linii polskarosja mamy publiczna wypowied? ambasady

13.04.16

permanentnie nierozstrzygni?ta pozostaje idea u?ytkowania budynków w warsza...


reprezentant rz?du konflikt o TK winien wypowiedzie? lokalny parlament

13.04.16

uchwa?a parlamentu europejskiego jest efektem dzia?ania polityków PO i nowo...


stanis?aw o?óg o rezolucji PE ws nasz dzie? dzisiejszy ustanowiono dwadzie?cia cztery godziny donosicielstwa

13.04.16

poczu?em ?e dzisiaj ustanowiono dwadzie?cia cztery godziny donosicielstwa W...


55 rocznica lotu jurija gagarina w przestrze? kosmiczna ludzie m?odzi wywo?a?a nie bar mezalians

13.04.16

Na pami?tk? lotu gagarina w uniwersum ONZ pi?? lat temu ustanowi?a 12 kwiet...


drawsko sze?ciolatek pobity w hostelu dla ofiar przemocy

13.04.16

prokuratura zbada czy dosz?o do zaniedba? w o?rodku wspierania dziecka i ro...


znalezionych: 29241, strona 6 z 1950
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

Informacje


Menu witryny