Jak albert einstein otwiera? targi IFA gaw?da imprezy w obiektywie

19.02.17

W dniach 38 wrze?nia 2010 r odb?dzie si? w berlinie 50 wydanie targów elektronicznych IFA jubiluesz imprezy to ?wietny mgnienie oka na krótkie upomnienie jakie urz?dzenia mia?y na niej swoj? szef rz?du? w? latach ubieg?ych. ...samsung c8000 przeno?ny bluray 3D

19.02.17

samsung zaprezentowa? dzie? wczorajszy w?asny dziewiczy przeno?ny odtwarzac...


sharp zmniejsza produkcj? paneli LCD

19.02.17

w?adze japo?skiego koncernu podj??y decyzj? o? ograniczeniu produkcji ekran...


technologiczne mity legendy i pó?prawdy

19.02.17

linux jest niemo?liwy w obs?udze windows dziurawe a procesory intela wydajn...


targi IFA 2010 styl na 3D nie s?abnie

19.02.17

3 wrze?nia 2010 r startuje jubileuszowa 50 model berli?skich targów elektro...


google TV ju? w tym roku

19.02.17

google TV zostanie uruchomiony coraz w tym roku nowa us?uga umo?liwi korzys...


telewizory LCD z obudow? zmieniaj?c? odcie?

19.02.17

Na interesuj?cy pomys? wpadli eksperci z japo?skiej firmy panasonic zapreze...


10 najciekawszych gad?etów z ceatec 2010

19.02.17

wybrali?my najlepsze w najwy?szym stopniu futurystyczne gad?ety i inne ró?n...


samsung zaprezentowa? ekran z najcie?sz? na? ?wiecie ramk?

19.02.17

samsung pochwali? si?? stworzeniem du?ego ekranu LCD o najcie?szych na ?wie...


telewizory sony bravia z funkcj? google TV

19.02.17

nowa ci?g telewizorów sony bravia wspó?pracuje z us?ug? google TV obserwato...


Informacje


Menu witryny