sharp zmniejsza produkcj? paneli LCD

19.02.17

w?adze japo?skiego koncernu podj??y decyzj? o? ograniczeniu produkcji ekranów ciek?okrystalicznych obni?ka produkcji paneli LCD ma pozwoli? na? obni?ka stanu zapasów magazynowych koncernu sharp w stanach zjednoczonych i chinach. ...samsung c8000 przeno?ny bluray 3D

19.02.17

samsung zaprezentowa? dzie? wczorajszy w?asny dziewiczy przeno?ny odtwarzac...


technologiczne mity legendy i pó?prawdy

19.02.17

linux jest niemo?liwy w obs?udze windows dziurawe a procesory intela wydajn...


targi IFA 2010 styl na 3D nie s?abnie

19.02.17

3 wrze?nia 2010 r startuje jubileuszowa 50 model berli?skich targów elektro...


Jak albert einstein otwiera? targi IFA gaw?da imprezy w obiektywie

19.02.17

W dniach 38 wrze?nia 2010 r odb?dzie si? w berlinie 50 wydanie targów elekt...


google TV ju? w tym roku

19.02.17

google TV zostanie uruchomiony coraz w tym roku nowa us?uga umo?liwi korzys...


telewizory LCD z obudow? zmieniaj?c? odcie?

19.02.17

Na interesuj?cy pomys? wpadli eksperci z japo?skiej firmy panasonic zapreze...


10 najciekawszych gad?etów z ceatec 2010

19.02.17

wybrali?my najlepsze w najwy?szym stopniu futurystyczne gad?ety i inne ró?n...


samsung zaprezentowa? ekran z najcie?sz? na? ?wiecie ramk?

19.02.17

samsung pochwali? si?? stworzeniem du?ego ekranu LCD o najcie?szych na ?wie...


telewizory sony bravia z funkcj? google TV

19.02.17

nowa ci?g telewizorów sony bravia wspó?pracuje z us?ug? google TV obserwato...


Informacje


Menu witryny