przytoczenie 65529 mieszkam na osiedlu w s?siedztwie

18.05.17

mieszkam na osiedlu w s?siedztwie parku kto dawniej by? cmentarzem Od kilku dni s?ysza?em brzmienie wspominaj?cy uderzanie spr??yny w ksylem dzi?cio? my?l? sobie Ale brzmienie by? tak g?o?ny i regularnie powtarzaj?cy si? ?e nabra?em podejrze? i? tuz kupi? sobie i wystawi? na balkon gad?et udaj?ce dzi?cio?a dzisiaj linia si? przebra?a przechodz? tam dok?d przewa?nie i jak zazwyczaj s?ysz? taki sam brzmienie ale metalowy prawie ?e osobisto?? t?uk? spr??yn? w blach? my?l? sobie Oho to wihajster mu si? rozregulowa?o Ale co do cholery ton dochodzi z latarni ulicznej podchodz? bli?ej i co widz?? widz? dzi?cio?a NA latarni kto zawzi?cie t?ucze w blach? ?ród?o kretyncom. ...



cudzys?ów 65524 mam do wystawienia portki

29.05.17

mam do wystawienia pantalony jeansowe w rozmiarze 7XL i w parametrach mam ...


cudzys?ów 65529 mieszkam na osiedlu w s?siedztwie

29.05.17

mieszkam na osiedlu w s?siedztwie parku kto drzewiej by? cmentarzem Od kilk...


przytoczenie 65524 mam do wystawienia portki

27.05.17

mam do wystawienia portki jeansowe w rozmiarze 7XL i w parametrach mam ró?...


cudzys?ów 65529 mieszkam na osiedlu w s?siedztwie

27.05.17

mieszkam na osiedlu w s?siedztwie parku jaki dawniej by? cmentarzem Od kilk...


przytoczenie 65524 mam do wystawienia pantalony

26.05.17

mam do wystawienia portki jeansowe w rozmiarze 7XL i w parametrach mam ró?...


przytoczenie 65529 mieszkam na osiedlu w s?siedztwie

26.05.17

mieszkam na osiedlu w s?siedztwie parku kto dawniej by? cmentarzem Od kilku...


cudzys?ów 65524 mam do wystawienia portki

25.05.17

mam do wystawienia portki jeansowe w rozmiarze 7XL i w parametrach mam ró?...


cudzys?ów 65529 mieszkam na osiedlu w s?siedztwie

25.05.17

mieszkam na osiedlu w s?siedztwie parku jaki dawniej by? cmentarzem Od kilk...


przytoczenie 65524 mam do wystawienia portki

24.05.17

mam do wystawienia portki jeansowe w rozmiarze 7XL i w parametrach mam ró?...


cudzys?ów 65529 mieszkam na osiedlu w s?siedztwie

24.05.17

mieszkam na osiedlu w s?siedztwie parku jaki ongi? by? cmentarzem Od kilku ...


Informacje


Menu witryny